top of page

GWALLT PRIODAS

sararoberts-4_edited.jpg

AI FI YW'R DEWIS CYWIR AR GYFER EICH PRIODAS?

Proses archebu ddi-lol, hawdd a phroffesiynol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw anfon ymholiad trwy'r wefan.

Ydych chi'n chwilio am rywun sy'n arbenigo mewn steiliau gwallt sydd â gwead, yn fodern, yn fythol ac yn chic? 
 

Steilydd sy'n gweithio gyda'r briodferch a'i chriw priodas ac yn ecsgliwsif i chi ar ddiwrnod eich priodas.

Rhywun â phrofiad sy'n gallu darparu bore di-straen.

Y BRIODFERCH & 4 MORWYN / MAM

Treial steilio gwallt ar gyfer y briodferch.

Gwasanaeth ar leoliad ar ddiwrnod y briodas.

Cyngor ar gyfer paratoi ar fore'r briodas.

 Steilio gwallt i'r briodferch ar fore'r briodas.

Gosod clip estyniad gwallt os oes angen.

Gosod clipiau ychwanegol a'r gorchudd (veil) i'r gwallt .

Steilio gwallt i'r 4 forwyn / mamau.

Gosod clip estyniad gwallt os oes angen.

Gosod clipiau ychwanegol i'r gwallt.

 

Morwyn fach o dan 4 oed yn gynwysedig.

Sicrhau fod popeth yn ei le i'r criw priodas.

£495

 

YCHWANEGOL

Treial ychwanegol i'r briodferch

£100

Gwesteion ychwanegol

£60

Treial i'r morynion / mam y briodferch/ mam y priodfab

£50

Morwyn fach 5-12 oed

£28

 

 

     Gall prisiau newid, dim ond cyfraddau cytundebol sydd ar eich cadarnhad gall eu gwarantu.

Mae ffi archebu o £100 er mwyn sicrhau'r dyddiad. Bydd hwn yn cael ei dynnu i ffwrdd o'r bil terfynol.
Dylid talu am y treial ar y diwrnod.

 

Gordaliadau: £50 ar Wyliau Banc a dyddiau Sul.

 

 

Beth ydych angen ei wybod am fore'r briodas?

AMSERLEN Y DYDD

Ar fore eich diwrnod mawr, caniatewch ddigon o amser: 
15 munud  - cyrraedd a gosod popeth yn barod

45/60 munud yr un i'r morynion/mamau

60/90 munud i'r briodferch

60 munud i sicrhau fod popeth yn berffaith!

Y CAMAU NESAF...

1

Sicrhau'r dyddiad

Ydych chi'n barod i archebu'r dyddiad?
Llenwch y ffurflen gan roi'r manylion i gyd i mewn. 
Talu'r ffi £100 a derbyn cadarnhad gyda'r telerau ac amodau.

Dylai'r treial gael ei dalu ar y diwrnod, £100.
Dylai gweddill yr anfoneb gael ei dalu bythefnos cyn y briodas mewn un taliad.
Croeso i chi gysylltu drwy ebost os hoffech chi wybod mwy.

2

Y treial

Byddaf yn anfon ebost atoch i drefnu eich treial, fel arfer tua 12-16 wythnos cyn y briodas.
Yn ystod y treial, byddem ni'n gweithio gyda'n gilydd i greu eich edrychiad priodas personol.
Byddwn yn ystyried  popeth o'r ffrog i thema'r briodas.
Byddwn yn edrych ar eich lluniau i gael ysbrydoliaeth ac yn creu'r ddau ddewis gorau.
Yna byddwn yn gorffen gydag amserlen ar gyfer y diwrnod mawr.

3

Y diwrnod mawr

Bydd popeth yn cael ei gadarnhau cyn y diwrnod, gan nodi popeth o'r amser y byddaf yn cyrraedd i'r adeg y byddwch yn barod am y seremoni. Felly, yr oll fydd angen i chi ei wneud ydy mwynhau pob eiliad.

bottom of page