top of page
couple-sararobertshair1.jpeg

Steilydd Gwallt 
Priodas
Gogledd Cymru

sararoberts-5_edited.jpg

BORE'R BRIODAS

Edrychiad sydd yn fodern, glân a gyda gwead.

Steilio gwallt ar leoliad ar gyfer y briodferch a'r criw ar ddiwrnod y briodas. Byddaf yno gyda chi nes eich bod yn barod i adael am y seremoni, er mwyn sicrhau bod eich gwallt yn berffaith.

Bore hamddenol, di-straen.

 GWASANAETH GWALLT PRIODAS

PORTFFOLIO

ysbrydoliaeth

Roeddwn yn lwcus iawn o gael Sara i steilio fy ngwallt ar gyfer fy mhriodas yn Carden Park.


O'r adeg y cefais y treial gwallt gyda Sara, roeddwn yn gwybod fy mod mewn dwylo diogel. Mae Sara yn broffesiynol iawn, yn hwyliog a does na ddim byd yn ormod o drafferth iddi - hyd yn oed y daith o Ynys Môn i Carden Park ar ein diwrnod arbennig!


Roeddwn i’n hapus iawn gyda fy ngwallt!


Diolch yn fawr iawn am bob dim Sara xx

Lowri Jones

bottom of page